Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ad Soyad: S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş.
Fatura Adresi: Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:8 Haramidere - Beylikdüzü - İSTANBUL
Telefon Numarası: 0 (212) 876 70 71
E-Posta Adresi: bilgi@solerpalau.com.tr


1.2- ALICI:

Ad Soyad: 
Teslimat Adresi: 
Telefon Numarası:
E-Posta Adresi: 
TC Kimlik Numarası: 


MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait solerpalau.market internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN


Sipariş Tarihi: {sipariş_tarihi}
Siparişteki Ürün Listesi: {sipariş_ürün_listesi}
Sipariş Tutarı: {sipariş_tutarı}


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Teslimat Adresi: {teslimat_adresi}
Siparişteki Ürün Listesi: {sipariş_ürün_listesi}


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, solerpalau.market internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI 'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar için iade edilmek üzere SATICI bankaya talimat verir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 6502 sayılı kanunun 48/4 maddesinde belirtilen süreler içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI' ya yazılı olarak e-mail ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış, elektrik bağlantısının yapılmamış, ürünün kendisinin ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takiben SATICI bankaya ödeme iadesi için talimat gönderir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Sitemizde satışı yapılan ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış, elektrik bağlantısının yapılmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

ALICI; SİPARİŞE ÖZEL ÜRETİLEN ÜRÜNLERİ SİPARİŞTEN SONRA İPTAL EDEMEZ VEYA İADE EDEMEZ. BÖYLE BİR TALEPTE BULUNMASI HALİNDE ÜRÜN VE NAKLİYE BEDELİ İADE EDİLMEZ.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, daha üstü değerlerde ise SATICI veya ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını okuduğunu, anladığını ve tam kabul ettiğini beyan eder.

SATICI
Ad Soyad: S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş.

ALICI
Ad Soyad: {ad_soyad}

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...